Orthomoleculaire therapie

Orthomoleculaire therapie is erop gericht de gezondheid te bevorderen of ziekteprocessen te herstellen. De behandeling heeft tot doel om de lichaamscellen (onze bouwstenen) te voorzien van optimale hoeveelheden vitamines, mineralen en andere noodzakelijke voedingsstoffen. 

Orthomoleculaire geneeskunde is in feite een synoniem voor ‘voedingsgeneeskunde’. Het is inmiddels duidelijk dat slechte voedingsgewoonten een rol spelen bij het ontstaan van bijvoorbeeld kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. 

In de orthomoleculaire therapie staat het streven voorop om met de voeding zoveel mogelijk nodige en nuttige voedingsstoffen binnen te krijgen en zo weinig mogelijk schadelijke stoffen.

Helaas is het, ook voor een gezond persoon, bijna onmogelijk om via de voeding optimale hoeveelheden van bepaalde voedingsstoffen te consumeren.

Gezond worden en blijven heeft te maken met het vinden en behouden van de juiste lichamelijke en geestelijke balans. Als de balans wordt verstoord kunnen er allerlei klachten over uw gezondheid ontstaan. Orthomoleculaire therapie is gebaseerd op het behandelen van de oorzaken van uw gezondheidsklachten en niet op de symptomen. Passend individueel advies is hierbij de sleutel naar succes omdat niemand hetzelfde is, zelfs met een gelijke diagnose. 

Door het leggen van verbanden tussen klachten en symptomen enerzijds, en niet-adequaat verlopende biochemische processen anderzijds, kan inzicht worden verkregen in welke (micro)nutriënten in een bepaalde situatie het zelfgenezend vermogen van het lichaam kunnen helpen en/of ondersteunen. Goede voeding is altijd de basis van de therapie.

Biochemische processen die in het lichaam plaatsvinden functioneren het meest optimaal wanneer de voeding veel vitamines, mineralen, aminozuren en andere nutriënten bevat. Het doel van orthomoleculaire voeding is om de door de lichaamscellen benodigde voedingsstoffen in optimale hoeveelheden aan te bieden met zo min mogelijk verontreinigingen en antinutriënten.

Aangezien onze huidige voeding over het algemeen ontoereikend is om deze hoeveelheden te halen, zullen optimaal gedoseerde voedingssupplementen de behoefte moeten aanvullen om de gezondheid in stand te houden, te herstellen of te verbeteren. Hierin zijn de volgende stappen te onderscheiden: 

  • Voorkomen van ziekte
  • Verbeteren van gezondheid en welzijn
  • Onderhouden van een optimale gezondheid 
Orthomoleculaire therapie bij Migorowitz
Orthomoleculaire Therapie bij Migorowitz

Neem contact met ons op

VAls u meer wilt weten over orthomoleculaire therapie.